85 ₪

סט סלילים בנויים Demon Killer 8 in 1 Coil Kit 48pcs

Demon Killer

מק"ט:DIY0501
85 ₪
מחיר רגיל 85 ₪

שתף ברשתות חברתיות

Demon Killer 8 in 1 Coil Kit 48pcs

emon Killer 8 in 1 Coil Kit includes Hive Coil, Quad Coil, Tiger Coil, Clapton Coil, Mix Twisted Coil, Flat Twisted Coil, Fused Clapton Coil and Alien Clapton Coil. 6pcs each type with 48pcs in total. Get them as spare part for your RBA tanks.

 

Parameters

Material: Kanthal
Coil type and resistance:
Hive Coil 0.5ohm
Quad Coil 0.36ohm
Tiger Coil 0.36ohm
Clapton Coil 0.85ohm
Mix Twisted Coil 0.45ohm
Flat Twisted Coil 0.36ohm 
Fused Clapton Coil 0.45ohm
Alien Clapton Coil 0.45ohm 

It comes with

  • 1x Demon Killer 8 in 1 Coil Kit 48pcs
  • 1x Allen Key

Demon Killer 8 in 1 Coil Kit 48pcs

emon Killer 8 in 1 Coil Kit includes Hive Coil, Quad Coil, Tiger Coil, Clapton Coil, Mix Twisted Coil, Flat Twisted Coil, Fused Clapton Coil and Alien Clapton Coil. 6pcs each type with 48pcs in total. Get them as spare part for your RBA tanks.

 

Parameters

Material: Kanthal
Coil type and resistance:
Hive Coil 0.5ohm
Quad Coil 0.36ohm
Tiger Coil 0.36ohm
Clapton Coil 0.85ohm
Mix Twisted Coil 0.45ohm
Flat Twisted Coil 0.36ohm 
Fused Clapton Coil 0.45ohm
Alien Clapton Coil 0.45ohm 

It comes with

  • 1x Demon Killer 8 in 1 Coil Kit 48pcs
  • 1x Allen Key