DIY

אם אתם אוהבים לעשות ולבנות דברים בעצמכם ואוהבים לבנות סלילים באופן עצמי, אצלנו תוכלו למצוא גם אביזרים לבניית סלילים. באתר שלנו תוכלו למצוא מגוון אביזרים וכלים עבור סיגריות אלקטרוניות וביניהם גם אביזרים לבניית סלילים.