מערכת מחסנית Vaporesso Luxe XR MAX 80W Pod Kit 2800mAh

Vaporesso

מק"ט:KIT1235
230 ₪
מחיר רגיל 230 ₪

שתף ברשתות חברתיות

 סלילים מתאימים:

 Vaporesso GTX:

MTL (סיגריה): 1.2ohm, 0.8ohm

DTL (נרגילה): 0.6ohm, 0.3ohm, 0.2ohm, 0.15ohm

 

קישורים שימושיים:

סט סלילים Vaporesso GTX coil for Luxe PM40, LUXE X/XR, Swag PX80 5pcs

מחסנית Vaporesso LUXE XR 5ml 2pcs

 

 

The Vaporesso Luxe XR MAX vape kit is a powerful sub ohm option that will fit right in your pocket. Its 2800Ah built-in battery supports long vaping sessions between charges and thanks to the 5 - 80W variable output, you can choose an amount of vapour that you’re comfortable with. It also means that while the included gtx coils can support DTL (Direct To Lung) and RDTL (Restricted Direct To Lung) vaping, the kit also works with MTL (Mouth To Lung) coils from the same range.

Features:

 • Small In Size 40% Bigger Battery, Ultra-high Density Battery
 • Accurate Flavour Lasting 50% Longer, Corex Heating Tech
 • Easy Use With Smart Operations, Adjustable Wattage With Touch Button
 • Boost Up To Max 80w Axon Chip
 • Customized Experience From MTL to DTL, Precisely Adjustable Airflow
 • Anti Leaking Anti Messing SSS Techlow 

Contains

 • Vaporesso Luxe XR MAX Battery
 • 1pc Vaporesso Luxe XR Pod (RDL)
 • 1pc Vaporesso Luxe XR Pod (DTL)
 • 1pc Vaporesso GTX 0.2ohm Mesh Coil
 • 1pc Vaporesso GTX 0.4ohm Mesh Coil
 • Type-C Cable

 סלילים מתאימים:

 Vaporesso GTX:

MTL (סיגריה): 1.2ohm, 0.8ohm

DTL (נרגילה): 0.6ohm, 0.3ohm, 0.2ohm, 0.15ohm

 

קישורים שימושיים:

סט סלילים Vaporesso GTX coil for Luxe PM40, LUXE X/XR, Swag PX80 5pcs

מחסנית Vaporesso LUXE XR 5ml 2pcs

 

 

The Vaporesso Luxe XR MAX vape kit is a powerful sub ohm option that will fit right in your pocket. Its 2800Ah built-in battery supports long vaping sessions between charges and thanks to the 5 - 80W variable output, you can choose an amount of vapour that you’re comfortable with. It also means that while the included gtx coils can support DTL (Direct To Lung) and RDTL (Restricted Direct To Lung) vaping, the kit also works with MTL (Mouth To Lung) coils from the same range.

Features:

 • Small In Size 40% Bigger Battery, Ultra-high Density Battery
 • Accurate Flavour Lasting 50% Longer, Corex Heating Tech
 • Easy Use With Smart Operations, Adjustable Wattage With Touch Button
 • Boost Up To Max 80w Axon Chip
 • Customized Experience From MTL to DTL, Precisely Adjustable Airflow
 • Anti Leaking Anti Messing SSS Techlow 

Contains

 • Vaporesso Luxe XR MAX Battery
 • 1pc Vaporesso Luxe XR Pod (RDL)
 • 1pc Vaporesso Luxe XR Pod (DTL)
 • 1pc Vaporesso GTX 0.2ohm Mesh Coil
 • 1pc Vaporesso GTX 0.4ohm Mesh Coil
 • Type-C Cable